A-takstol

Fackpulpet

Fackverk

Garage

Mansard

Parallell

Pulpet

Ramverk

Saxtakstol

Special

Takås

Special

Har ni speciella önskemål gällande takstolar så finns det lösningar för varje specifikt objekt. Nedan är ett förslag på takstolar.

Ladda ned PDF-fil