A-takstol

Fackpulpet

Fackverk

Garage

Mansard

Parallell

Pulpet

Ramverk

Saxtakstol

Special

Takås

Parallell

Takstol om man önskar invändigt snedtak med samma lutning invändigt som utvändigt.

Ladda ned PDF-fil