A-takstol

Fackpulpet

Fackverk

Garage

Mansard

Parallell

Pulpet

Ramverk

Saxtakstol

Special

Takås

Ramverk

1½ – planshus kan utföras i olika taklutningar där 45° eller 38° är de vanligaste taklutningarna på takstolar.

Ladda ned PDF-fil