A-takstol

Fackpulpet

Fackverk

Garage

Mansard

Parallell

Pulpet

Ramverk

Saxtakstol

Special

Takås

Pulpet

Om taklutning önskas bara åt ett håll är pulpet-takstol lämplig att använda.

Ladda ned ritning