A-takstol

Fackpulpet

Fackverk

Garage

Mansard

Parallell

Pulpet

Ramverk

Saxtakstol

Special

Takås

Fackpulpet

Denna fackpulpettakstol har fackverkets fördelar ur bärande synpunkt som ger långa fribärande takstolar och skapar ett intressant utseende utvändigt.

Ladda ned PDF-fil