|

Pulpet

Om taklutning önskas bara åt ett håll är pulpettakstol lämplig att använda.