|

Mansard

Med mansardtakstol kan övervåningen utnyttjas ännu bättre. De vanligaste taklutningarna är 63° på den nedre delen och 27° på den övre delen men kan utföras i även andra taklutningar.