|

Fackpulpet

Denna takstolstyp har fackverkets fördelar ur bärande synpunkt som ger långa fribärande takstolar och skapar ett intressant utseende utvändigt.